zaproszenie zespołów

1 Regulamin;

2 Karta zgłoszenia.

Ilość uczestników festiwalu jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!