Podziękowanie


 W niedzielę 1 lipca w Księżym Lasku ksiądz proboszcz Norbert Bujanowski poświęcił naszą drugą kapliczkę.

Za pomoc w jej wykonaniu i ustawieniu serdecznie dziękujemy:
rzeźbiarzowi Panu Jerzemu Dobrzyńskiemu, kowalowi Panu Adamowi Gutowskiemu, Panu Januszowi Skibie Panom Andrzejowi Drząszczowi, Bogdanowi Gadomskiemu i Stanisławowi Mikołajczykowi, którzy kapliczkę przetransportowali Panu Kazimierzowi Krajzie, który kapliczkę zainstalował na miejscu księdzu proboszczowi Norbertowi Bujanowskiemu Państwu Dorocie i Pawłowi Gwiazdom na których posesji kapliczka stanęła oraz Panu Jankowi Wiśniewskiemu, który całą kapliczkę wydrążył, poskładał i pomalował i przede wszystkim Panu Sołtysowi Zdzisławowi Zęgocie, który przekazał na kapliczkę drewno, czuwał nad pracami i właśnie na którego prośbę kapliczka stanęła w tak pięknym miejscu w Księżym Lasku.


 I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ, ROZOGI 2018.
Zespół GOCE MARKOSKI z Macedonii.

Dwa lata temu zapoczątkowaliśmy w Rozogach Regionalny Festiwal Kultury Ludowej. W założeniu impreza miała odbywać się co dwa lata, jednak w tym roku, udało się zaprosić do nas zespół Goce Markoski z Macedonii i nasz regionalny festiwal stał się festiwalem międzynarodowym.


 I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ, ROZOGI 2018
30 czerwca 2018
Część II
Przegląd Twórczości Ludowej.

Dwa lata temu zapoczątkowaliśmy w Rozogach Regionalny Festiwal Kultury Ludowej. W założeniu impreza miała odbywać się co dwa lata, jednak w tym roku, udało się zaprosić do nas zespół Goce Markoski z Macedonii i nasz regionalny festiwal stał się festiwalem międzynarodowym.
Tak jak dwa lata temu główną częścią festiwalu był Przegląd Twórczości Ludowej.
Na Festiwalu w ramach Przeglądu Twórczości Ludowej wystąpiły zespoły:
ZPiT „ZIEMIA PISKA”,
„ŚWIĘTOWIACY”,
„KLONOWSKIE KURPSIANKI”,
„BABSKIE OLEKANIE”,
„PNIAKI i KRZAKI”,
„ TUROŚLANIE” (DOROŚLI),
„KOLONIANKI”,
„KAPELA GRZESIA”,
„KURPIOWSZCZYZNA” SENIORZY (MYSZYNIEC),
„KRYS”,
„ŁYSOZIANIE”,
„WYSTEK”.


 I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ, ROZOGI 2018.
Korowód czyli na chwilę przed rozpoczęciem festiwalu.

Dwa lata temu zapoczątkowaliśmy w Rozogach Regionalny Festiwal Kultury Ludowej. W założeniu impreza miała odbywać się co dwa lata, jednak w tym roku, udało się zaprosić do nas zespół Goce Markoski z Macedonii i nasz regionalny festiwal stał się festiwalem międzynarodowym.
Tak jak dwa lata temu oficjalne rozpoczęcie Festiwalu poprzedził barwny korowód który przeszedł spod GOK-u do ronda.
Na Festiwalu w ramach Przeglądu Kultury Ludowej wystąpiły zespoły:
ZPiT „ZIEMIA PISKA”,
„ŚWIĘTOWIACY”,
„KLONOWSKIE KURPSIANKI”,
„BABSKIE OLEKANIE”,
„PNIAKI i KRZAKI”,
„ TUROŚLANIE” (DOROŚLI),
„KOLONIANKI”,
„KAPELA GRZESIA”,
„KURPIOWSZCZYZNA” SENIORZY (MYSZYNIEC),
„KRYS”,
„ŁYSOZIANIE”,
„WYSTEK”.