NCK LOGOGminny Ośrodek Kultury w Rozogach zrealizował projekt pn. „ZAGRAJMY I ZAŚPIEWAJMY PO KURPSIOSKU” ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018 r. EtnoPolska. Projekt realizowany był od 8 .10.2018 r. do 20.11.2018 r.

W zajęciach ogółem wzięło udział 35 osób. Dofinasowanie z NCK wyniosło 10. 000,00.

Projekt zakładał prowadzenie warsztatów nauki gry na harmonii pedałowej, które prowadził wybitny talent w tej dziedzinie, Pan Jan Kania oraz warsztaty nauki śpiewu, które prowadziła Pani Magdalena Golon, a także zajęcia z dialektu kurpiowskiego, prowadzone przez Panią Krystynę Łaszczych. Zajęcia skierowane były do mieszkańców Gminy Rozogi. W zajęciach śpiewu oraz gadki kurpiowskiej wzięły udział dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowach, zespół Babskie Olekanie oraz zespół Klonowskie Kurpsianki. Z nauki gry na harmonii pedałowej korzystało także pokolenie juniorów i seniorów. Projekt zakładał, oprócz zajęć, współorganizację gminnych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Podczas zorganizowanego koncertu z tej okazji, wystąpiły zespoły biorące udział w projekcie „Zagrajmy i zaśpiewajmy po Kurpśosku”. Realizacja projektu dała możliwość także zakupu materiałów promocyjnych związanych z obchodami Odzyskania Niepodległości.


 andrzejki


KINO w GOK


 NORDIC WALKING