Gminny Ośrodek Kultury sprawuje nadzór merytoryczny nad świetlicami wiejskimi w miejscowościach: Łuka, Księży Lasek, Wilamowo, Występ, Borki Rozowskie, Faryny, Kwiatuszki Wielkie, Spaliny Wielkie.

Z roku na rok świetlice w gminie Rozogi pieknieja a miejscowa społeczność zyskuje wspaniałe miejsce na rozwój życia kulturalnego. Dzieki srodkom z Unii Europejskiej na remont i wyposażenie obiektów powiększyły sie mozliwości korzystania mieszkańców z tych obiektów.

W roku 2010 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie wykonany został gruntowny remont budynku swietlic wiejskich w miejscowości Wilamowo i Łuka wraz z wyposażeniem. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Świetlice wiejskie w Księżym Lasku i w Borkach Rozowskich wyposażone zostały w podstawowy sprzęt użytkowy jak równiez w zaplecze kuchenne w ramach działania Wdrażanie Lokalnyhc Strategii Rozwoju objetego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Dzieki dogodnym warunkom w swietlicach wiejskich mieszkańcy spedzaja czas wolny wśród znajomych, przyjaciół i rodziny. Takie wspólne spotkania i imprezy sprzyjają integracji środowiska.

Celem tych spotkań jest zainteresowanie różnych grup wiekowych kultura kurpiowską, która jest tak bardzo rozpowszechniona na terenie gminy. Gminny Osrodek Kultury w Rozogach współpracuje z Radami Sołeckimi i organizuje zajecia, imprezy i warsztaty dla różnych grup wiekowych w zakresie wykonywania kwitów z bibuły, palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych. Te wszystki działania mają wpływ na zachowanie i rozwój lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, ponieważ poprzez organizacje różnych spotkań i warsztatów przekazywana jest tradycja, zwyczaje i obyczaje panujące w naszym regionie.

Zdjecia świetlicy w Łuce

Zdjęcia świetlicy w Księżym Lasku

Zdjęcia swietlicy w Wilamowie