Gminny Ośrodek Kultury sprawuje nadzór merytoryczny nad świetlicami wiejskimi w miejscowościach: Łuka, Księży Lasek, Wilamowo, Orzeszki, Klon, Występ, Borki Rozowskie, Faryny, Kwiatuszki Wielkie, Spaliny Wielkie i Kowalik.
Z roku na rok świetlice w gminie Rozogi pięknieją  a miejscowa społeczność zyskuje wspaniałe miejsce na rozwój życia kulturalnego. Dzięki środkom z Unii Europejskiej pozyskanych na remont i wyposażenie obiektów mieszkańcy mają możliwość korzystania z tych w pełni wyposażonych i zmodernizowanych obiektów.

   W roku 2010 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie wykonany został gruntowny remont budynku świetlic wiejskich w miejscowości Wilamowo i Łuka . Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Świetlice wiejskie w Księżym Lasku i w Borkach Rozowskich wyposażone zostały w podstawowy sprzęt użytkowy jak również w zaplecze kuchenne w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

   Dzięki dogodnym warunkom panującym w świetlicach wiejskich mieszkańcy spędzają czas wolny wśród znajomych, przyjaciół i rodziny. Wspólne spotkania i imprezy sprzyjają integracji środowiska. Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach współpracuje z Radami Sołeckimi i organizuje  imprezy, zajęcia z dziedziny kultury kurpiowskiej i inne. Organizowane są spotkania, które działają na zasadzie warsztatów z zakresu wykonywania kwitów z bibuły, palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych. Te wszystkie działania mają wpływ na zachowanie i rozwój lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, ponieważ poprzez organizacje różnych spotkań i warsztatów przekazywana jest tradycja, zwyczaje i obyczaje panujące w naszym regionie.