Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

"Śpsiewy z zagajnicy"- warsztaty z Mistrzem, to zadanie polegające na prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kurpi. Działania zaplanowane w projekcie to nauka śpiewu kurpiowskiego połączona z edukacją z zakresu kultury ludowej Kurpi. W trakcie zajęć uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: śpiew biały, kurpiowskie pieśni leśne, pieśni obrzędowe, pogrzebowe, weselne, kolędy i pastorałki. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z historią i tradycją muzyki kurpiowskiej w gminie Rozogi. Zajęcia prowadzone będa przez śpiewaczkę ludową Panią Elżbietę Kasznie z Rozóg. W trakcie zajęć Mistrz razem z uczniami poszukiwał będzie muzycznych śladów kurpiowskiej kultury ludowej, uczniowie dotrą do pieśni spisanych na terenie gminy Rozogi przez księdza Władysława Skierkowskiego, zapoznają się z twórczością śpiewaczki ludowej z Dabrów- Walerii Żarnoch. Nauka śpiewu, warsztaty wokalne rozszerzone zostaną m.in. o takie zagadnienia jak plastyka obrzędowa, gwara kurpiowska, kurpiowskie stroje ludowe.Celem merytorycznym projektu jest przekazanie wiedzy oraz kontynuacja umiejętności kurpiowskiego śpiewu ludowego.