plakatPracowniaCeramiczna

Na fot. Plakat informujący o otrzymaniu dotacji na utworzenie pracowni ceramicznej