Zdjęcia wykonane w ramach realizacji grantu "dziedzictwo kulturowe pogranicza mazursko - kurpiowskiego".

Dzieci w strojach ludowych

Na fot. Dzieci w strojach ludowych

Kobiety w strojach ludowych
Na fot. Kobiety w strojach ludowych

Mężczyźni w strojach ludowych
Na fot. Mężczyźni w strojach ludowych