Reprezentanci gminy Rozogi nagrodzeni w Nowogrodzie w ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2020.

nowogrod
Na fot. Uczestnicy konkursu w strojach ludowych podczas wykonywania swoich utworów.