Pracownia powstała w ramach projektu „Mała Akademia Ceramiki" dofinansowanego w konkursie Fundacji BGK
"Na dobry początek".

ceramik
Na fot. Wnętrze pracowni ceramicznej
ceram 2
Na fot. Wyposażenie pracowni ceramicznej