SUKCES NASZYCH SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW, SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW NA JARMARKU KURPIOWSKIM W MYSZYŃCU !!!!
GRUPA OSÓB ZGŁOSZONA PRZEZ GOK ZDOBYŁA ŁĄCZNIE: TRZY PIERWSZE MIEJSCA, DWA DRUGIE I JEDNO TRZECIE!!!


Soliści Śpiewacy – dzieci do 16 lat
I miejsce Rozalia Kaczmarczyk


Soliści Śpiewacy – młodzież i dorośli od 17 lat do 60 lat
I miejsce Michalina Dąbkowska
II miejsce Kacper Polak


Soliści Śpiewacy – seniorzy od 60 lat
I miejsce Elżbieta Kasznia
Młodzi instrumentaliści


II miejsce Dawid Rolka
III miejsce Aurelia Kulas

jarmark k

Na fot. uczestnicy jarmarku kurpiowskiego w strojach ludowych z dyplomami