OBRZĘDY I WIERZENIA KURPI NA 24 CZERWCA WIGILIĘ ŚWIĘTEGO JANA, SPISANE PRZEZ ADAMA CHĘTNIKA W 1924 r.

"Na święty Jan (w wigilję 24-go czerwca) jeszcze przed kilkudziesięciu laty urządzano kupalnocki, paląc ognie nad strumieniami, tańcząc i rzucając na ogień różne zioła, z których dym rozpędzał czary; śpiewano przytem odpowiednie pieśni. O północy dziewczęta rzucały na wodę wianki, uwite z siedmiu ziół i wróżyły swoje zamążpójś-cie. Jak jedna rzucała wianek, inne śpiewały przy blasku ogniska(...) Po przybyciu do domu z „Kupalnocki" rzucano na dachy zabudowań łopian i bylicę, a we drzwiach domu stawiano miotłę, co miało nie-dopuścić czarownic" (A. Chętnik, Kurpie, Warszawa 1924)

Warsztaty śpiewu ludowego połączone z obrzędem kupalnocki w wykonaniu mieszkanek gminy Rozogi.

wianki

wianki 1

Na fot. uczestniczki warsztatów wyplatające wianki

próba

Na fot. uczestniczki warsztatów podczas próby

wianki3

Na fot. uczestniczki warsztatów z wiankami