POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY GMINĄ MILÓWKA W POWIECIE ŻYWIECKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM I GMINĄ ROZOGI W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM.
W dniu 4 lipca w Milówce, Wójt Gmin Rozogi Zbigniew Kudrzycki oraz Przewodniczący Rady Gminy Rozogi Maciej Sypiański zawarli porozumienie o współpracy partnerskiej z władzami samorządowymi gminy Milówka - Wójtem Robertem Piętką oraz Przewodniczącym Rady Krzysztofem Kamińskim. Celem zawartego porozumienia jest rozwijanie społeczności lokalnych poprzez współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy stronami umowy, z szczególnym uwzględnieniem kultury, edukacji, przedsiębiorczości, turystyki, rekreacji i sportu. Zawarte porozumienie to kontynuacja trwającej od kilkunastu lat dobrej współpracy pomiędzy samorządami gmin Rozogi i Milówka.

 MIL

Na fot. Wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki i Wójt gminy Milówka Robert Pietka podpisują porozumienie

MILO

Na fot. Przewodniczący Rady Gminy Rozogi  Maciej Sypiański i Przewodniczący Rady Gminy Milówka Krzysztof Kamiński podpisują porozumienie