26 lipca Wójt Gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” na dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich z Rozogach. W spotkaniu z Marszałkiem Województwa uczestniczyły również: Skarbnik Gminy Rozogi Wioletta Wierzbowska oraz Pani Maria Szydlik Prezes KGW Rozogi. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wykonanie stoiska promującego dziedzictwo kulturowe gminy Rozogi.

gustaw

Na fot. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki

zbych

Na fot. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki podpisujący umowę

maryś

Na fot. Skarbnik gminy Rozogi Pani Wioletta Wierzbowska i Pani Maria Szydlik Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Rozogach