Młodzież należąca do zespołu ludowego Fest Kapela nagrała płytę Radia Olsztyn. Jest to nagroda dla laureatów konkursu JAWOR U ŹRÓDEŁ KULTURY. Na płycie znajdą się dwa utwory w wykonaniu młodzieży i dwa utwory śpiewaczki ludowej Pani Elżbiety Kasznia.

fkroNa fot. Młodzież przed budynkiem Radia Olsztyn

ela roNa fot. Elżbieta Kasznia przed budynkiem Radia Olsztyn

toooNa fot. Fest Kapela w strojach ludowych w studio nagrań

ellllNa fot. Elżbieta Kasznia w stroju ludowym podczas nagrania