Młodzież z gminy Rozogi na falach Radia Olsztyn, promuje lokalne dziedzictwo kulturowe.
Link do audycji: https://radioolsztyn.pl/mlodziez-z-gminy-rozogi.../01594915

 2222