Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach wspólnie ze Stowarzyszenie „Aktywni Razem” przygotował kalendarz prezentujący tegoroczną artystyczną działalność mieszkańców gminy Rozogi.

okł

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Na fot. kartki z kalendarza na 2022 r. przedstawiające dorosłych członków grup śpiewaczych w strojach ludowych