Ostatnie dni czerwca obfitowały w występy naszych reprezentantów na ludowych scenach w Nowogrodzie, Kielcach, Kazimierzu Dolnym.

W Nowogrodzie finalistami zostali:

kat. solista instrumentalista, grupa dzieci i młodzież

II nagroda - Diana Stęcel

III nagroda - Aurelia Kulas

kat. soliści śpiewacy – grupa dorosłych:

I nagroda - Elżbieta Kasznia

III nagroda - Michalina Dąbkowska

Kielce to finał ogólnopolskiego konkursu Polskiego Radia "Jawor u źródeł kultury" z udziałem finalistki wojewódzkiej Pani Elżbiety Kaszni.

Z Kazimierza Dolnego w kategorii  "Mistrz i uczeń" Pani  Magdalena Golon z uczennicą Dianą Stęcel przywiozły wyróżnienie.

magda kd

Na fot. Magdalena Golon z Dianą Stęcel  w strojach ludowych na scenie w Kazimierzu Dolnym

ela kiel

Na fot. Elżbieta Kasznia w stroju ludowym na scenie w Kilecach

aure now

Na fot. Aurelia Kulas w stroju ludowym na scenie w Nowogrodzie