Regulamin konkursu, klauzula RODO i Karta zgłoszeń na Rozoski Przegląd Muzyki Ludowej

FOLKLOR POGRANICZA MAZURSKO KURPIOWSKIEGO4

Na fot. plakat informujący o przeglądzie

 

regulamin przegladu

karta zgłoszenia

klauzula RODO