31.07.2022 r. odbył się II Rozoski Przegląd Muzyki Ludowej Pogranicza Mazursko - Kurpiowskiego

W Rozoskim Przeglądzie Muzyki Ludowej pogranicza mazursko – kurpiowskiego w grupie dziecięcej wzięło udział

7 Solistów śpiewaków

7 Solistów instrumentalistów

2 Grupy śpiewacze dzieci

Komisja oceniająca w składzie: Marcin Zieliński, Klaudiusz Woźniak, Andrzej Staśkiewicz przyznała nagrody następującym osobom i grupom :

Kat. Solista śpiewak – dzieci

I miejsce Emilian Ruszczyk oraz Amelia Kobus

II miejsce Lidia Golon

III miejsce Emilia Dzieżyk, Lena Kaczmarczyk

Wyróżnienie Gabriela Domian, Natalia Mrozek

Kat. Solista instrumentalista – dzieci

I miejsce Dawid Rolka, Diana Stęcel

II miejsce Aurelia Kulas

Kat. Grupy Śpiewacze – dzieci

I miejsce Poziomecki

II miejsce Dziecięcy Rozoski Zespół Ludowy

W Rozoskim Przeglądzie Muzyki Ludowej pogranicza mazursko – kurpiowskiego w grupie dorośli wzięło udział

10 grup śpiewaczych

8 zespołów folklorystycznych

4 kapele

Komisja oceniająca  przyznała nagrody następującym osobom i grupom biorącym udział w „Rozoskim przeglądzie muzyki ludowej pogranicza mazursko – kurpiowskiego” Rozogi 2022:

Kat. Grupa śpiewacza

I miejsce Uciesne Kamratki

II miejsce Grupa śpiewacza mężczyzn z Czarni

II miejsce Grupa śpiewacza CZARNIONKI

III miejsce Rozoski Zespół Ludowy – grupa śpiewacza kobiet

Kat. Zespoły folklorystyczne

I miejsce Witek Kuczyński z Zespołem

II miejsce Węgojska stróżka

III miejsce Rozoski Zespół Ludowy

Kat. Kapele ludowe

II miejsce – kapela Carniaków

III miejsce – kapela Łysozianie

 

Imprezie towarzyszyły stoiska:

- KGW Wesołe Babeczki z Rozóg

- KGW Gosposie z pasja z Wilamowa,

 -Stowarzyszenia Aktywni Razem,

- Nadleśnictwa Spychowo,

- Uniwersytet III Wieku w Rozogach,

- Kół Łowieckich Zlot Las i Jedność.

bocian

Na fot. pamiątką ceramiczna- bocian wręczona laureatom przeglądu

dz

Na fot. dziecięca grupa śpiewacza

dz.2

Na fot. Laureaci I miejsca w kat. soliści instrumentaliści – Diana Stęcel i Dawid Rolka z Wójtem gminy Rozogi Zbigniewem Kudrzyckim i Dyrektorem GOK Karoliną Lewandowską- Zając

carnia

Na fot. Grupa śpiewacza mężczyzn z Czarni

carnia 2

Na fot. Rozoski Zespół Ludowy – grupa śpiewacza kobiet