HISTORIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROZOGACH

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach powstał w maju 1982 roku. Pierwszą siedzibą instytucji było pomieszczenie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozogach o powierzchni 15m2. Z uwagi na niewielki metraż, w GOK nie odbywały się zajęcia świetlicowe dla dzieci czy spotkania zespołów artystycznych. Działaność GOK ograniczała się do organizowania wiekszych imprez kulturalnych, uroczystości z okazji świąt i rocznic państwowych, dyskotek dla młodzieży - na świeżym powietrzu.

W 1985 roku Gminny Ośrodek Kultury zostaje przeniesiony do Urzędu Gminy. W budynku mieści się już biblioteka, sekretariaty ZSL i PZPR oraz administracja szkolna. GOK otrzymuje najmniejszy pokoik o powierzchni 12m2 oraz nieco wiekszą salkę, w której prowadzone są próby pierwszych zespołów ludowych. W tym samym czasie rozpoczyna sie remont, a właściwie rozbudowa, nowej siedziby na miejscu starej remizy OSP, gdzie aktualnie znajduje się sala widowiskowa wraz z zapleczem. Dodatkowo zostały dobudowane dwie sale po około 50m2 każda, oraz pomieszczenie biurowe wraz z zapleczem sanitarnym. 

Rok 1993 przynosi wielkie zmiany w historii Ośrodka. przeprowadzka na ul. Mickiewicza 1, od roku 2007 ulicę Jana Pawła II, otwiera przed pracownikami i mieszkańcami gminy Rozogi nowe możliwości, co jest spowodowane znacznie większą powierzchnią użytkową. W styczniu 1994 roku po raz pierwszy w nowej siedzibie Gminny Ośrodek Kultury organizuje Bal Sylwestrowy.

Do dnia dzisiejszego GOK w Rozogach, zajmuje około 300m2 powierzchni. W tym samym budynku mieści się Gminna Biblioteka Publiczna zajmująca dodatkowe 150m2 z osobnym wejściem i własną strukturą organizacyjną.

W październiku 2010 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury zostaje rozbudowana sala widowiskowa wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Realizacja takiej inwestycji była mozliwa dzieki Europejskiemu Funduszu na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu dobudowę i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania Oś 4 LEADER - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - "Odnowa i rozwój Wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

W pobliżu budynku Ośrodka powstał piękny park spacerowo - wypoczynkowy na rzeką Szkwą z amfiteatrem wybudowanym w 2007 roku i jest on miejscem, w którym obecnie odbywają się najważniejsze imprezy kulturalne organizowane przez Ośrodek. Park spacerowo - wypoczynkowy służy mieszkańcom do wypoczynku jak też i spędzania czasu wolnego, ponieważ mieszkańcy gminy mogą korzystać z mini golfa, boiska czy gry w szachy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywności oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.

W każdym sołectwie gminy Rozogai znajduje sie Świetlica Wiejska. Gminny Ośrodek Kultury pełni nad nimi nadzór merytoryczny, dokonując opłat oraz koniecznych remontów. Sołtys każdego sołectwa, na podstawie umowy użyczenia sprawuje nadzór nad świetlicą.