GRANT MARSZAŁKA DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ROZOGACH!!!
W dniu 29 czerwca br. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej wybranym gminom w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Na dofinansowanie przedsięwzięć w 2021 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył łączną kwotę 100 000 zł.
Na liście dofinansowanych zadań znalazł się także wniosek Koła Gospodyń Wiejskich z Rozóg pn. „Jermark kurpsiowski”.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY GMINĄ MILÓWKA W POWIECIE ŻYWIECKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM I GMINĄ ROZOGI W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM.
W dniu 4 lipca w Milówce, Wójt Gmin Rozogi Zbigniew Kudrzycki oraz Przewodniczący Rady Gminy Rozogi Maciej Sypiański zawarli porozumienie o współpracy partnerskiej z władzami samorządowymi gminy Milówka - Wójtem Robertem Piętką oraz Przewodniczącym Rady Krzysztofem Kamińskim. Celem zawartego porozumienia jest rozwijanie społeczności lokalnych poprzez współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy stronami umowy, z szczególnym uwzględnieniem kultury, edukacji, przedsiębiorczości, turystyki, rekreacji i sportu. Zawarte porozumienie to kontynuacja trwającej od kilkunastu lat dobrej współpracy pomiędzy samorządami gmin Rozogi i Milówka.

Folklor pogranicza mazursko- kurpiowskiego
Rozoski Przegląd Muzyki Ludowej
Amfiteatr przy Gminnym Ośrodku kultury w Rozogach

W sobotę 4 lipca podczas Dni Powiatu Żywieckiego i Dni Milówki samorządowcy gminy Rozogi rozegrali mecz piłki nożnej z gospodarzami imprez. Po kilku ciekawych akcjach i emocjonującej grze mecz zakończył się remisem.