We wtorek 21 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Rozogi Pana Zbigniewa Kudrzyckiego z Klubem Seniora działającym przy GOK. Spotkanie miało na celu zawiązanie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Powstanie Stowarzyszenia zmierza do aktywizacji, poprawy jakości życia osób starszych oraz propagowania rozwoju osobistego w każdym okresie życia. Nasi Seniorzy dzięki tej inicjatywie, będą mogli brać udział w różnych projektach, prelekcjach i warsztatach. Każdy, kto zapisze się na prowadzone zajęcia, ma szansę zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć swoją wiedzę oraz zawrzeć nowe znajomości.

We wtorek, 14 czerwca w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie miało miejsce podpisanie umów w ramach konkursu "Granty Marszałka dla kół gospodyń wiejskich". W tym roku z terenu gminy Rozogi dofinansowanie uzyskało KGW "Gosposie z pasją" z Wilamowa. Na ten wyjątkowy dzień Panie z koła gospodyń wspólnie z Rozoskim Zespołem Ludowym oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rozogach przygotowały stoisko promujące dziedzictwo kulturowe pogranicza mazursko - kurpiowskiego. Na stoisku zaprezentowana został kurpiowska plastyka obrzędowa, ceramika z mazurskim motywem dekoracyjnym, pyszności i specjały kuchni Kurpi i Mazur.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Spychowo Pana Krzysztofa Krasuli, 9 czerwca, podczas OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU LEŚNIKÓW w Spychowie, Rozoski Zespół Ludowy zaprezentował kurpiowskie pieśni. Występom towarzyszyły tańce i tradycyjne specjały z kuchni pogranicza mazursko - kurpiowskiego.

W Izbie Regionalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach otwarta została ekspozycja stała poświęcona Walerii Żarnoch.
Waleria Żarnoch  urodziła się 21 listopada 1908 r. we wsi Dąbrowy, leżącej na pograniczu mazursko-kurpiowskim. Była wybitną kurpiowską śpiewaczką ludową, poetką, gawędziarką, wycinankarką.
Już od dzieciństwa haftowała koszule, obrusy, wycinała koguciki, kwiatki, drzewa, leluje. Pisała wiersze gwarą kurpiowską.
Jej życiową pasją było śpiewanie. Od najmłodszych lat zajmowała się śpiewem, układaniem wierszy i tańcem. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana , została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pieśni ludowe w wykonaniu Walerii Żarnoch ukazały się na kilku płytach polskiej muzyki ludowej polskich i zagranicznych wydawnictw.
Zmarła w kwietniu 1988 r.
Rodzinne pamiątki po znanej śpiewaczce ludowej, przekazała do Izby Regionalnej Pani Maria Strunk – córka śp. Walerii Żarnoch.

Z końcem maja br. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej wybranym gminom w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

Na liście dofinansowanych zadań znalazł się także wniosek Koła Gospodyń Wiejskich z Wilamowa pn. „Kuchy, breje, muzy – mazurskie jédło”. W ramach realizacji projektu KGW wspólnie z partnerem zadania gminą Rozogi w tym GOK Rozogi zorganizuje stoisko promujące dziedzictwo kulinarne pogranicza mazursko-kurpiowskiego.