Kowalik 11
12-114 Rozogi

kowalik

Na fot. budynek świetlicy w Kowaliku