Łuka 20
12-114 Rozogi

łuka

 

Na fot. budynek świetlicy wiejskiej w Łuce