Wilamowo 1
12-114 Rozogi

Wilamowo
Na fot. budynek świetlicy w Wilamowie