Zapraszamy do udziału w konkursie.

Konkurs Palmy Wielkanocnej jest przygotowywany w Rozogach już po raz XXVI i stał się ważnym elementem kultury i tradycji mieszkańców gminy Rozogi, w tym też powiatu szczycieńskiego.
Celem konkursu  jest m.in. poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej Świąt Wielkanocnych, a także najciekawszych tradycji związanych z obchodami tych świąt w kulturze ludowej
 a także rozwój inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej uczestników.
Konkurs  przyczynia się do promocji gminy, powiatu i regionu, propaguje integrację międzypokoleniową, zwiększa wiedzę o folklorze pogranicza mazursko-kurpiowskiego.
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Rozogi oraz powiatu szczycieńskiego, twórcy zrzeszeni oraz nie zrzeszeni, a także uczestnicy zbiorowi (grupy przedszkolne, klasy szkół podstawowych, ponadpodstawowych, organizacje społeczne, koła zainteresowań, zespoły ludowe, osoby indywidualne dorośli i dzieci
Prace będą oceniane m.in. według takich kryteriów jak ogólne wrażenie artystyczne, pomysłowość, technika wykonania prac, wykorzystanie motywów regionalnych i nawiązanie do tradycyjnych form zdobniczych, oryginalność pomysłu, a także walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka).
Palmy należy dostarczyć w dniu 31 marca 2023 r. piątek! do godz. 18ºº do Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Rozogach.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 2 kwietnia 2023 r. ok. godziny 13:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach.

Regulamin konkursu