Klip zrealizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach w ramach realizacji projektu granatowego "Równać szanse" dofinansowanego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolność oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Teledysk inspirowany jest kurpiowską pieśnią ludową "Nisko słonko". Zaaranżowany został przez młodzież działającą przy GOK Rozogi. W klipie wystąpili: Rozalia (solista, wokal) Monika (wokal) Zofia (wokal) Aleksander (wokal) Justyna (gitara) Julia (skrzypce) Aurelia (skrzypce) Diana (skrzypce) Kacper (skrzypce) Gabriela (skrzypce) Agata (skrzypce), Dawid (harmonia pedałowa).

20 sierpnia w siedzibie Fundacji Kreolia w Jerutkach odbył się V Powiatowy Dzień Seniora - SENIORIADA 2021.
Senioriada - to największa i najgłośniejsza impreza dla "młodych duchem". W programie m.in. przegląd twórczości 60+, na scenie wystąpił rozoski zespół działający przy Klubie Seniora - Babskie Olekanie.

ROZOGI - WARSZAWA, OD KULTURY LUDOWEJ PO KULTURĘ WSPÓŁCZESNĄ, SPLOT TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ, POMYSŁ MŁODZIEŻY NA PROMOCJĘ ROZOSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
Sesja zdjęciowa dofinansowana została w ramach projektu grantowego "Równać szanse" dofinansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

 

44 Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie z udziałem reprezentantów gminy Rozogi.
W kat. Mistrz i Uczeń wystąpili:
laureaci ubiegłoroczni:
1. Uczennica Mistrzyni Elżbieta Kasznia, Rozalia Kaczmarczyk (solista śpiewak)
2. Uczeń Dawid Rolka z Mistrzem Janem Kanią (harmonia pedałowa)
uczestnicy tegoroczni:
1. Uczennica Julia Bubrowiecka z Mistrzynią Magdaleną Golon (skrzypce)
2. Uczennica Gabriela Kubeł z Mistrzynią Magdaleną Golon (skrzypce)
3. Uczennica Diana Stęcel z Mistrzynią Magdaleną Golon (skrzypce)
4. Uczennica Aurelia Kulas z Mistrzynią Magdaleną Golon (skrzypce)
5. Męska grupa śpiewacza"Fest Chłopåky"
6. FEST DŹËWCÅKY  grupa śpiewacza kobiet
7. BABSKIE OLEKANIE grupa śpiewacza kobiet
8. Soliści śpiewacy:
Agata Kordek
Michalina Dąbkowska
Czesława Kręciewska
Kacper Polak
W tym roku podobnie jak w ubiegłym nasi reprezentanci zdobyli nominację do Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2022 r. Tegorocznymi lauretami są Mistrzyni Magdalena Golon z uczennicą Dianą Stęcel.
Wyróżniona przez komisję konkursową została solistka Michalina Dąbkowska i uczennica Aurelia Kulas.