O odkrywaniu miłości do muzyki ludowej, o pieśniach leśnych i biesiadnych, o tekstach, które niosą życiową mądrość w audycji Małe Ojczyzny opowiadają członkowie Rozoskiego Zespołu ludowego.

Link do reportażu; https://radioolsztyn.pl/o-odkrywaniu-milosci-do-muzyki-ludowej-w-audycji-male-ojczyzny/01692332?fbclid=IwAR3a2LQLCWRTwXbTHj13MmYbzdYClCnXEDkEK1ZZYLfGC-Hol2AGeVT8jCI

 

rzss

Na fot. członkowie Rozoskiego Zespołu Ludowego podczas nagrywania reportażu