3 września 2023 mszą świętą dziękczynną rozpoczęto Dożynki Gminno-Powiatowe w Rozogach, tegorocznymi starostami dożynek była pani Małgorzata Kamińska- Bałdyga z Wilamowa i pan Piotr Kręciewski z Rozóg. Wieniec dożynkowy przygotowało sołectwo Dabrowy-Działy. Stoiska sołeckie, gastronomiczne, kół łowieckich i rękodzielnicze zgromadziły licznie przybyłych gości.

Obrzęd dożynkowy został przygotowany przez zespoły ludowe działające przy GOK- Rozoski Zespół Ludowy, Dziecięcy Rozoski Zespół Ludowy oraz grupę śpiewaczą Babskie Olekanie. Nie zabrakło występów młodych artystów  ze szkół i przedszkoli z Gminy Rozogi. Tego wieczoru na scenie wystąpił zespół FOCUS, NEVER, FREAKY BOYS, JUNIOR, CASANOVA, zabawę taneczną poprowadził Bartosz Zdunek.

Dożynki to wielobarwne i radosne święto całej Gminy a w szczególności Rolników i to właśnie dla nich dedykowane było to wydarzenie jako wyraz wdzięczności za ich ciężką pracę.

dożynki

Na fot. wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki, starosta szczycieński Jarosław Matłach, starościna dożynek Małgorzata Kamińska- Bałdyga oraz Rozoski Zespół Ludowy