7 marca na uroczystej Mszy Świętej w Klonie obchodzono jubileusz 150 - lecia parafii.

Mszy Świętej przewodniczył ks. Sebastian Rolka SAC wraz z proboszczem parafii Krzysztofem Salomonem. We wspólnej modlitwie udział wzięli wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki, przewodniczący Rady Gminy Maciej Sypiański oraz zgromadzeni parafianie i goście. Do uczestników mszy wójt Zbigniew Kudrzycki skierował gratulacje i słowa uznania, natomiast starosta szczycieński Jarosław Matłach przesłał list, który odczytała radna Dorota Kulas. Na zakończenie liturgii zgromadzeni wierni otrzymali pamiątkowe krzyże wykonane w pracowni ceramicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach.

KS. SALOMON
Na fot. Ks. proboszcz Krzysztof Salomon podczas Mszy Świętej