11 MARCA -DZIEŃ SOŁTYSA
11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa jest to święto, które ma na celu okazanie szacunku i wdzięczności sołtysom za ich pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

Instytucja sołtysów pojawiła się w średniowieczu. Do ich obowiązków należało zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Wyznaczani byli przez feudalnych panów.
Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Aktualnie do obowiązków sołtysów, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego oraz reprezentowanie sołectwa z na zewnątrz.

kartka

 Na fot. kartka z życzeniami dla sołtysów