W tym roku ze względu na panujące obostrzenia, symbolicznie, tradycyjne, okazałe palmy wielkanocne przygotowali mieszkańcy sołectwa Występ, oraz mieszkańcy sołectwa Rozogi. Rozowska palma powstała przy współpracy Pani sołtys z członkami Klubu Seniora oraz Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Rozogach.

 

palmowa
Na fot. wnętrze kościoła w Rozogach przedstawiające ołtarz i palmy wielkanocne