Dnia 10 kwietnia 2022 roku w Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Rozogach odbyło się rozstrzygnięcie XXV Powiatowego Konkursu na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną organizowanego przez Wójta Gminy Rozogi , Parafię p.w. Św. Marii Magdaleny i Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach.
Do konkursu zgłoszono 30 palm, w tym 17 to zgłoszenia grupowe.

WYNIKI KONKURSU
Zgłoszenia grupowe:
1. Przedszkola
I miejsce - Dzieci z sołectwa Występ
II miejsce – Przedszkole Samorządowe w Rozogach
2. Szkoły podstawowe
I miejsce - III klasa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach
II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie
III miejsce –Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach
Wyróżnienia:
Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
Uczniowie kl. I-II uczęszczający do świetlicy w Szkole Podstawowej w Rozogach
Kl. II Szkoły Podstawowej w Rozogach
3. Dorośli
I miejsce – Rozoski Zespół Ludowy
II miejsce - Klub Seniora
III miejsce – Zespół Babskie Olekanie
Wyróżnienia:
Dom Pomocy Społecznej Filia w Spychowie
Sołectwo Orzeszki
Sołectwo Radostowo
Sołectwo Rozogi
Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach
Zgłoszenia indywidualne:
1. Dzieci do lat 10
I miejsce – Marcel Świder
II miejsce - Anastazja Więcek
III miejsce – Natalia Rolka
Wyróżnienia: Klara Więcek, Maja Zielińska, Michał Jachimczyk
2. Dzieci do lat 16
I miejsce – Rozalia Kaczmarczyk
II miejsce – Zuzanna Zielińska
Wyróżnienia:
Lena Kaczmarczyk, Karol Więcek
3. Dorośli i młodzież powyżej 16 lat
I miejsce - Alina Wojtczak
II miejsce – Zofia Zielińska
III miejsce - Regina Archacka
NAGRODA SPECJALNA – Sołectwo Łuka

procesjaprocesja 3
Na fot. procesja z palmami

procesja1
Na fot. Wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki i Proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny ks. Prałat Józef Midura

star


NA fot. Starosta powiatu szczycieńskiego Jarosław Matłach, Wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturyw Rozogach Karolina Lewandowska- Zając

star 2

Na fot. Rozoski Zespół Ludowy

starr 3
Na fot. Laureaci XXV Powiatowego Konkursu Palma Wielkanocna