20 marca 2023 roku w Ostrołęckim Centrum Kultury spotkali się Kurpie i miłośnicy regionu na Gali wręczenia nagród Prezesa Związku Kurpiów. KURPIKI – to coroczne nagrody przyznawane za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu kurpiowskiego. W tym roku w kategorii „budzenie tożsamości” kurpiowskiego Oskara otrzymał Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach.

kurpik 1

Na fot. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach- Karolina Lewandowska- Zając odbiera nagrodę z rąk Prezesa Związku Kurpiów -Mirosława Grzyba

kurpik
Na fot. Rozoski Zespół Ludowy w strojach ludowych na scenie podczas  gali wręczenia Kurpików 2022