Gmina Rozogi w celu realizacji projektów w ramach programu „Interreg Litwa-Polska 2021-2027” nawiązała współpracę z Gminą Sużany Rejonu Wileńskiego. Uzgodniono, że współpraca będzie odbywała się w zakresie kultury, edukacji, turystyki i działalności sportowej poprzez wymianę młodzieży i społeczności szkolnych, instytucji kultury, sportu oraz organizacji publicznych. Umowę o współpracy 22 marca 2023 r. podpisali: Tadeusz Alancewicz, starosta Gminy Sużany (Litwa) i Zbigniew Kudrzycki, wójt Gminy Rozogi).

W uroczystości wziął udział dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie Algimant Baniewicz i członkowie delegacji gminy Rozogi.
Po omówieniu wspólnych inicjatyw i perspektyw na najbliższe lata oraz podpisaniu umowy o współpracy w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny, delegacja z Polski wraz z przedstawicielami gminy Sużany odwiedziła filię Muzeum Oświaty Wileńszczyzny w Orzełówce w Gminie Rzesza. W muzeum odbyło się spotkanie ze starostą Gminy Rzesza Waldemarem Rynkiewiczem, z którym zostały również omówione wszelkie możliwości współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, wymiany dzieci i młodzieży oraz realizacji wspólnych projektów unijnych szczególnie programu „Interreg Litwa-Polska 2021-2027” przez Gminę Rozogi i Gminę Rzesza. Wizytę zakończyło odwiedzenie byłej Szkoły Podstawowej w Tarakańcach.

porozumienie Litwa

Na fot. : Tadeusz Alancewicz, starosta Gminy Sużany (Litwa) i Zbigniew Kudrzycki, wójt Gminy Rozogi.