DOTACJA DLA GOK ROZOGI Z PROGRAMU „KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2021 – MISTRZ TRADYCJI” ZE ŚRODKÓW POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO.


Zadanie grantowe „SPŚÉWY Z ZAGAJNICY - WARSZTATY Z MISTRZEM", to zadanie polegające na prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kurpi. Zajęcia ze szczególnym uwzględnieniem nauki śpiewu kurpiowskiego poprowadzi śpiewaczka ludowa z Rozóg Pani Elżbieta Kasznia
. W trakcie zajęć uczestnicy warsztatów, będą mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: śpiew biały, kurpiowskie pieśni leśne, pieśni obrzędowe, pogrzebowe i weselne. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z historią i tradycją muzyki kurpiowskiej w gminie Rozogi. Nauka śpiewu, warsztaty wokalne rozszerzone zostaną m.in. o takie zagadnienia jak plastyka obrzędowa, gwara kurpiowska, kurpiowskie stroje ludowe.
Zapraszamy do udziału w zajęciach. Grupa szkoleniowa to max. 10 osób bez ograniczeń wiekowych.
Organizacja zajęć (stacjonarne lub online) dostosowana zostanie do obostrzeń pandemii Covid.

 
mistrz
Na fot. plakat informujący o warsztatach