GRANT MARSZAŁKA DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ROZOGACH!!!
W dniu 29 czerwca br. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej wybranym gminom w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Na dofinansowanie przedsięwzięć w 2021 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył łączną kwotę 100 000 zł.
Na liście dofinansowanych zadań znalazł się także wniosek Koła Gospodyń Wiejskich z Rozóg pn. „Jermark kurpsiowski”.

W ramach realizacji projektu KGW wspólnie z partnerem zadania gminą Rozogi w tym GOK Rozogi zorganizuje stoisko promujące dziedzictwo kulturowe gminy Rozogi. Razem wypromujemy to co najcenniejsze w naszej gminie. Stawiamy na tradycję ludową - pieśni, kolorowe stroje, rękodzieło, pyszne kurpiowskie potrawy.

kgwbbb

Na fot. ciasto drożdżowe