Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach wspólnie ze Stowarzyszenie „Aktywni Razem” przygotował kalendarz prezentujący tegoroczną artystyczną działalność mieszkańców gminy Rozogi. Łącznie ponad sześćdziesiąt osób wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 2021 dbało w o promocję i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Rozóg. Kalendarz został wydany w dwóch wersjach- jeden przedstawia działalność najmłodszych mieszkańców gminy Rozogi a drugi - grup śpiewaczych działających przy GOK Rozogi.

 

okładkaI

II

III

 

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Na fot. kartki z kalendarza na 2022 r. przedstawiające dzieci i młodzież w strojach ludowych.